Blog44 Videolar

Genç yaşta kalça protezi ameliyatı

Genç yaşta kalça protezi ameliyatı Kalça Protezi, 1960 yıllarda uygulama alanına girdiğinde beri yüz binlerce hastada başarı ile uygulanmıştır. Kalça Protezi uygulaması başlangıçta ileri yaşlarda ortaya çıkan kalça kireçlenmelerinde tedavide kullanılmıştır. Bu hastalarda, protezin uygulama yaşı bazı kaynaklarda 60 yaş ve üstü, bazı kaynaklarda da 65 yaş ve üstü verilmişti. Kalça protezi uygulamasında hastaların konforundaki […]

Ne zaman omurga muayenesi gerekli ?

Ne zaman omurga muayenesi gerekli ? Omurga Muayenesi için başvuran hastada ilk ne yapılır ? Omurga muayenesi için Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanına ilk başvuran hastalarda hastalığın hikayesinin irdelenmesi çok önemlidir. hasta ile ilk konuşmada öğrenilmeli ve kayıt edilmelidir. Sırttaki lekeler, kıllanmalar ve şekil bozuklukları omurga muayenesini gerektirir mi? Omurga muayenesinde sırtta lekelerin, kıllanmanın ve belde […]

Patella Kırıkları (Diz Kapağı Kemiği Kırıkları)

Patella Kırıkları (Diz Kapağı Kemiği Kırıkları) Patella, diz kapağı kemiği, dizin ön tarafında yer alan dize bakan yüzeyinde eklem kıkırdağı bulunan ve diz eklemimizi düz hale getirme ve düz tutmada önemli rol oynayan kemiksel bir yapıdır. Patella kırıkları, eklem içi olmaları ve dizin ekstansiyon (dizin düz tutulması) fonksiyonu bozulmasına yol açmaları nedeni ile tedavi gerektirirler. Patella kırıkları (diz […]

Ayak Bileği Kırıkları

Ayak Bileği Kırıkları Ayak bileği, baldırın ana kemiği tibianın alt ucu, baldırın ince kemiği fibulanın alt ucu ve ayak kemiklerinden talus tarafından oluşturulan bir eklemdir. Baldırın ana kemiği tibianın alt kısmı eklemin yük taşıyan üst kısmını (plafond), iç kısmını (iç malleol), arka kısmını (arka malleol) oluştururken, baldırın ince kemiği fibulanın da alt ucu dış malleol dediğimiz […]

Çocuk Kalça Muayenesi

  Çocuk Kalça Muayenesi Çocuklarda görülen kalça sorunlarında yaşın önemi nedir? Çocuk Hastaların muayenesinde en önemli kriterlerden biri hastanın yaşıdır. Kalça ekleminin ilgilendiren belli hastalıklar belli yaş gruplarında görülür. Bunun yanısıra hastanın yaşını öğrenmemiz hastada bir gelişme geriliği olup olmadığı konusunda da bilgi verir. Çocuklarda görülen kalça problemleri sıklıkla ne bulguları verir? Hastanın ana şikayeti;  […]

Aşil Tendiniti

AŞİL (TENDİNİTİ) TENDİNOZİSİ Aşil tendinozisi, Aşil tendonunda aşırı yüklenmeye bağlı, tekrarlayan travmalarla oluşan yapı dejenerasyonudur. Yineuygunsuz antrenman, uygun olmayan ayakkabı kullanımı, ayak deformiteleri ve ilerleyen yaş en önemli etmenlerdendir. Aşil tendonuna özellikle iyi esnetme hareketleri yapılmadan aşırı yüklenme ile, hafta sonu sporcularında germe ve ısınma hareketleri yapmadan ani sıçrama ve yükselme gerektiren tenis, futbol, basketbol, […]

Curly Toe ( Bükük Parmak, Kıvrık Parmak ) Deformitesi

Curly Toe (Bükük Parmak, Kıvrık Parmak) Deformitesi Bir veya daha fazla parmağın fleksiyon ve varusu,distal interfalangeal eklemden laterale deviasyonu ile yandaki parmağın altına girmesi ile karakterize doğuştan bir deformitedir.Oldukça sık karşılaşılan bir deformitedir. Genellikle otozomal dominant geçiş gösterir,iki taaflıdır ve en sık 3 ile 4.parmaklarda görülür. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber; fleksör digitorum longus […]

Omuz Artroskopisi Bilgileri

OMUZ ARTROSKOPİSİ Omuz artroskopisi, omuz eklemine, omuz çevresinde açılan 3-4 delik yardımı ile girilerek omuz patolojilerinin eklem içine ilerletilen mini kamera yardımı ile görüntülemesi ve cerrahi onarımı ameliyatıdır. Açılmış olan deliklerin birinden ucuna kamera bağlı  ince tüp şekli bir skop denilen görüntüleme aleti, diğer deliklerden de cerrahi enstrumanlar omuz eklemi içine gönderilir. Omuz artroskopisinin avantajı küçük […]

BASİT KEMİK KİSTİ

BASİT KEMİK KİSTİ (SOLİTER KEMİK KİSTİ, UNİKAMERAL KEMİK KİSTİ) Basit kemik kisti, kemiğin içinde içi sıvı dolu kistik yapıdır. Basit kemik kisti, kanseröz olmayıp iyi huylu bir hastalıktır. Sıklıkla humerus (kol Kemiği) üst ucunda ve femur (uyluk kemiği) üst ucunda yerleşir. Aktif basit kemik kistleri, büyüme plağına komşudur. Zamanla, hastanın büyümesi ile basit kemik kisti […]