Mallet Finger Hastalığı4 Videolar

Mallet Finger Nedir?

Mallet finger yada beyzbolcu parmağı parmak ucunun aktif olarak düz hale getirilememesi durumudur.

Mallet Finger Neden Kaynaklanır?

Mallet finger hastalığı,top yada diğer bir objenin parmak ucuna çarpması sonucunda parmağı kaldıran ekstansör tendon yapışma yerinden ayrışması ile olur. Bazen tendon küçük bir kemik parça ile de ayrışır.

Mallet Finger Bulguları Nelerdir ?

Mallet finger hastalığının en tipik bulgusu parmak ucunda düşmedir. Mallet finger hastalığında; hasta parmağının ucunu kaldıramaz. Erken dönemde yaralanma bölgesinde ağrı, şişlik ve hassasiyet görülebilir. Ortopedi uzmanı, muayene ile mallet finger hastalığı tanısını koymakla beraber, tendonun bir kemik parçası ile birlikte ayrışıp ayrışmadığını görmek için radyolojik tetkik isteyebilir.

Mallet Finger Ameliyatsız Tedavisi

Mallet finger hastalığında erken devrede (ilk 1 ay) mallet finger splinti kullanımı ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. 3  ayı geçmiş olgularda yada büyük kemik parçası ile beraber ayrışma gösteren mallet finger hastalığında cerrahi tedavi uygulanabilir.