Endoskopik Karpal Tünel Ameliyatı

ENDOSKOPİK KARPAL TÜNEL AMELİYATI Karpal tünel hastalığı ellerde uyuşma, yanma ve ağrılarla giden bir hastalıktır. Karpal tünel hastalığında ağrılar geceleri daha fazla olmaktadır ve tedavi edilmemiş olgularda elde güç kaybına bağlı elinde tuttuğu objeleri düşürme gözlenebilir. Karpal tünel hastalığı neden oluşur? Karpal tünel hastalığı, el bileğine işleri gereği normalden fazla yük binen sekreter, daktilo, klavye […]

Karpal Tünel Hastalığı

Karpal Tünel Hastalığı

Karpal Tünel Nedir?

Karpal tünel hastalığı, median sinirin el bileğinden geçerken karpal tünel içinde sıkışması sonucu olur.

Karpal Tünel Bulguları

Karpal tünel hastalığında; ellerde özellikle geceleri görülen şiddetli uyuşma ve ağrılar en önemli bulgulardır. Ağrılar, nedeni ile hastalar sıklıkla ellerini sallama ihtiyacı hissettiklerini ifade ederler. Karpal  tünel hastalığında, eldeki ağrı, kola hatta omuza yayılabilir. İlerlemiş olgularda, kuvvet kaybı gelişir ve hastalar elleriyle birşey taşımada zorlanırlar ve ellerinden tuttukları objeleri düşürebilirler.

Karpal Tünel Tanısı

Karpal tünel hastalığında, tanı hastanın şikayetleri yanısıra fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri ile koyulur. Fizik muayene de, median sinir dermatomunda uyuşma, his azlığı, median sinirin el bileğinde geçtiği yere hafif vurulması ile ağrı ve elektrik akımı hissi alınması (tinnel bulgusu) gibi bulgular mevcuttur. Kesin tanı için EMG tetkiki yapılır.

Karpal Tünel Tedavisi

Karpal tünel hastalığının erken evrelerinde el bileği ateli, antiemflamatuvar tedavi ile başarılı sonuçlar alınabilir. Orta ve ileri evrelerdeki karpal tünel hastalığında tedavi cerrahidir.

Karpal Tünel Neden Kaynaklanır ?

El bileğine aşırı yüklenerek çalışan, sekreter, bilgisayar uzmanları, örgü işi yapan bayanlar ve müzisyenlerde transvers karpal bağın kalınlaşması ile sinir sıkışır. Yine kanal içi basıncı arttıran tenosinovit dediğimiz tendon emflamasyonlarında median sinir karpal tünelde sıkışır